Πιστοποιητικό
Η ΑΑΟΚ εστιάζει στην έρευνα και ανάπτυξη ηλεκτρονικών τσιγάρων, πρωτοστατώντας στην παγκόσμια διεθνή μάρκα
Η μάρκα ηλεκτρονικού τσιγάρου AAOK εστιάζει στην ασφάλεια, την ταχύτητα και τη μόδα από την οπτική της εμπειρίας χρήστη
Η AAOK έχει μια ομάδα εξυπηρέτησης χιλιάδων ατόμων στην Ε&Α, την παραγωγή, τις πωλήσεις κ.λπ., για την κατασκευή του επαγγελματικού συστήματος εξυπηρέτησης της AAOK